News

News

Posted on November 29, 2020

Nâng tầm mô hình du lịch dựa vào cộng đồng

Nâng tầm mô hình du lịch dựa vào cộng đồng

The SSTP would like to introduce a series of articles from Saigontiepthi.vn (a member of famous Saigontimes Media Group) on SSTP's Sustainable Tourism Criteria & Indicators. The original post in Vietnamese here. 

Posted on November 28, 2020

Nhà nghỉ sinh thái: Đừng phá hủy môi trường để có sinh thái!

Nhà nghỉ sinh thái: Đừng phá hủy môi trường để có sinh thái!

The SSTP would like to introduce a series of articles from Saigontiepthi.vn (a member of famous Saigontimes Media Group) on SSTP's Sustainable Tourism Criteria & Indicators. The original post in Vietnamese here.

Posted on November 28, 2020

Lời giải để lữ hành “gần gũi” hơn với môi trường

Lời giải để lữ hành “gần gũi” hơn với môi trường

The SSTP would like to introduce a series of articles from Saigontiepthi.vn (a member of famous Saigontimes Media Group) on SSTP's Sustainable Tourism Criteria & Indicators. The original post in Vietnamese here.

Posted on November 28, 2020

Làm sao để khách sạn thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng?

Làm sao để khách sạn thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng?

The SSTP would like to introduce a series of articles from Saigontiepthi.vn (a member of famous Saigontimes Media Group) on SSTP's Sustainable Tourism Criteria & Indicators. The original post in Vietnamese here. 
1234...6

Join our email list to get lastest news!